Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

Zmiany i nowości w Moja Firma 10.20

Funkcjonalość programu

 • Zastosowano nową kolorystykę oraz symbole poleceń na wstążce menu programu.
 • Dla programu pracującego z wersją Excela 2007 i wyższymi, szablony są zapisywane w nowszym formacie co zapobiega dotychczasowym problemom z przesuwaniem się oraz znikaniem niektórych obiektów graficznych w części deklaracji.
 • Na listach płac, po dwukrotnym kliknięciu kursorem myszki w liczbę dni absencji, program wyświetla w okienku dialogowym okresy oraz rodzaje poszczególnych absencji.

Kadry, Płace, ZUS

 • W dialogu "Sprawdź plik JPK" dodano przycisk, za pomocą którego można otworzyć dowolny plik JPK w edytorze tekstowym.
 • Przy tworzeniu ofert sprzedaży dodano możliwość tworzenia oferty z dołączonego pliku PDF.
 • Na słownikach kontrahentów dodano przycisk „Biała lista podatników VAT” za pomocą którego można sprawdzić czy rachunek danego kontrahenta wpisany na słowniku znajduje się na białej liście (dotyczy Windows 10). Za pomocą przycisku możemy również wpisać wskazany rachunek z białej listy do słownika kontrahentów.
 • Dodano nową stałą w parametrach programu do przechowywania kwoty, od której obowiązuje Mechanizm Podzielonej Płatności.
 • Na słowniku towarów dodano kolumnę z datą ostatniego zakupu.

Kadry, Płace, ZUS

 • Przy otwieraniu listy płac dodano mechanizm sprawdzania czy pracownik może skorzystać z zerowej stawki podatku dochodowego w danym miesiącu (wiek poniżej 26 lat).
 • Umożliwiono wydruk z miesięcznej ewidencji czasu pracy dla pojedynczego pracownika (nowe wymagania odnośnie ewidencjonowania czasu pracy związane z RODO). Zaznaczając kilka pozycji na ewidencji program wydrukuje ewidencję czasu pracy dla zaznaczonych pracowników w układzie – jeden pracownik na jednej stronie.

Deklaracje PIT oraz ZUS

 • Zaktualizowano stawkę podatku dochodowego w programie na 17% na obowiązującą w roku 2020.
 • Zaktualizowano VAT-7 do wydania 20 oraz VAT-7K do wydania 14 obowiązującego w 2020 roku.
 • Zaktualizowano PIT-11 do wydania 25 obowiązującego w 2020 roku (w przygotowaniu - pakiet serwisowy).
 • Zaktualizowano PIT-4R do wydania 9 obowiązującego w 2020 roku (w przygotowaniu - pakiet serwisowy).
 • Zaktualizowano PIT-8AR do wydania 8 obowiązującego w 2020 roku (w przygotowaniu - pakiet serwisowy).

Dowody

 • Dodano dowód Faktura Korygująca – krajowa walutowa.
 • Na fakturach dodano mechanizm kontroli przez program czy zaistniały warunki do wystawienia faktury z dopiskiem „Mechanizm Podzielonej Płatności”.

Księgowość

 • Przy przenoszeniu zapisów z rejestru zakupów do arkusza „Transakcje Kontrahenci” w przypadku transakcji z kwotą brutto powyżej 15 000zł program zadaje pytanie czy przenoszona transakcję oznaczyć jako „MPP”.

Płatności, rozliczenia

 • Dodano możliwość wystawiania przelewów typu „Split Payment” (z mechanizmem podzielonej płatności).
 • W arkuszu Transakcje z kontrahentami dodano kolumnę „MPP” w której oznaczone będą transakcje podlegające zapłacie z zastosowaniem „Mechanizmu Podzielonej Płatności”. Tworząc przelew z takiej transakcji program wypełni go zgodnie z zasadami przelewu „Split Payment”.
 • Na zestawieniu „Rozrachunki” dodano informację czy dany rozrachunek objęty jest obowiązkiem zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
 • Uaktualnienie kwot i innych parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami na dzień 01.01.2020r.