Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

Szczegółowe informacje

Stawiamy na automatyzację i komfort pracy

  • Automatyczne przenoszenie zapisów dokonanych w rejestrach VAT do Księgi lub do Ewidencji Przychodów, rejestrowanie faktur, rachunków oraz innych dowodów księgowych.
  • Sprawdzanie poprawności zapisów KPR - Rejestry VAT, w tym: synchronizowanie numeracji w ewidencjach, wykrywanie brakujących numerów dowodów oraz innych błędów księgowania.
  • Tworzenie katalogów (słowników) towarów, klientów, pracowników itp. ułatwiających wypełnianie dowodów księgowych, dokonywanie zapisów w Księdze, Rejestrach VAT, liście płac oraz wypełnianie deklaracji podatkowych.

Proponujemy współpracę z urządzeniami fiskalnymi

  • Program, w swym standardowym „wyposażeniu” zawiera moduł drukarki fiskalnej (obsługę wydruku paragonów na drukarkach fiskalnych (preferowane drukarki firm ELZAB oraz POSNET).

Oferujemy wygodną pracę wielostanowiskową

  • Program posiada także wersję wielostanowiskową, umożliwiającą efektywną pracę w sieci lokalnej. Pozwala ona na równoczesne realizowanie wszystkich funkcji programów: księgowanie, sporządzanie deklaracji a także równoczesną sprzedaż z wielu stanowisk.

Zapewniamy szybką aktualizację programu

  • W wypadku zmian przepisów podatkowych, obowiązujących formularzy oraz deklaracji gwarantujemy szybką aktualizację programu wszystkim legalnym, zarejestrowanym użytkownikom. Koszty rocznego abonamentu są stanowią ok. 30% wartości nowego programu a program dokonuje jej zawsze automatycznie z zachowaniem dotychczasowego stanu baz danych.