Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

Wspomaganie prowadzenia przedsiębiorstwa

Sprzedaż, także transakcje wewnątrzwspólnotowe.

 • Faktury VAT (również eksportowe i RR), dowody dostaw (WDT) i nabyć (WNT) wewnątrzwspólnotowych, faktury marża, faktury wewnętrzne, rachunki. Kopie oraz korekty faktur i rachunków a także pozostałe dowody księgowe: WZ, PZ, MW, KP, KW i bankowe (przelewy, przekazy).
 • Różne cenniki: narzut na cenę zakupu, cennik dewizowy, cennik detaliczny (brutto) i standardowy cennik (netto), upusty przy sprzedaży (różne stawki mogą być stosowane w jednej fakturze).
 • Utrzymywanie stanu magazynu w wielu (np. tematycznych) magazynach słownikach, sporządzanie remanentu na jego podstawie.

Podatki, deklaracje

 • Podatek VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK + eksport do Programu e-Deklaracje
 • Podatek dochodowy: PIT-5, PIT-5A, ryczałt.
 • Płace: PIT-4R, PIT-11, PIT-40; Umowy: PIT-8AR + eksport do Programu e-Deklaracje
 • ZUS: Wszystkie deklaracje rozliczeniowe oraz zgłoszeniowe ZUS + eksport do Programu Płatnika + automatycznie wypełniane przelewy.

Ewidencje

 • Księga Podatkowa Przychodów i Rozchodów lub Ewidencja Przychodów. Sporządzenia rocznego podsumowania Księgi oraz obliczanie kosztów uzyskania przychodu uwzględniających remanent.
 • Rejestry VAT (sprzedaży oraz zakupów - zgodne z najnowszą ustawą o VAT), również dla tych płatników, którzy VAT należny obliczają “proporcją zakupów” oraz dla płatników, których dotyczy opodatkowanie marżą.
 • Ewidencja Środków Trwałych.
 • Ewidencja Przejazdów Prywatnym Pojazdem dla celów słuźbowych.

Koszty

 • Miesięczna Ewidencja Czasu Pracy.
 • Lista płac (z automatycznym obliczaniem składek ZUS oraz świadczeń chorobowych i urlopowych), kartoteki pracowników, zaświadczenia o zarobkach i świadectwa pracy.
 • Formularze umów: zlecenia oraz o dzieło (z rejestrowaniem ich w kartotekach zarobkowych), umowy o pracę i aneksu do niej.
 • Automatyczne rejestrowanie za pomocą dowodów wewnętrznych

Zarządzanie

 • Rejestrowanie i analiza wszystkich dokonanych transakcji.
 • Sporządzanie szeregu zestawień np.: rozliczeń sklepów oraz dostaw i płatności, sporządzanie zestawień sprzedaży i zakupu towarów lub produkcji, za wybrany okres, dotyczących wybranego kontrahenta itp.
 • Rozrachunki, kontrola płatności oraz stanu konta i stanu kasy z automatycznym wypełnianiem dowodów kasowych i bankowych (np. przelewów) i rejestrowaniem ich.